Quality management

Zodpovedáme za efektivitu práce a samotné výsledky

Ponúkame Vám kompletné riešenia v oblasti kontroly kvality dielov a komponentov

Postaráme sa o komplexné personálne, materiálne aj logistické zabezpečenie.

Kompletné služby v oblasti kontroly kvality

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti kvality. Reagujeme promptne a snažíme sa o zaistenie maximálnej efektivity práce, vďaka bohatým skúsenostiam s nastavením existujúcich procesov, ale aj zahájením novej výroby.

Prvoradý je pre nás profesionálny prístup a zabezpečenie spokojnosti klienta.

 

Kontrola dielov

Triedenie dielov

Montáž dielov

Kontrola finálneho produktu

Ochrana finálneho produktu

Distribúcia finálneho produktu

Postaráme sa o celý proces od A po Z

Od náboru uchádzačov až po prevziatie zodpovednosti za efektivitu

Dohodnite si obchodné stretnutie

Postaráme sa o celý náborový proces, výsledkom ktorého sú kvalifikovaní zamestnanci zodpovedajúci kritériám spoločnosti.

Garancia kvality
vykonaných služieb

 • profesionálny tím odborne vyškolených pracovníkov kvality
 • databáza vhodných pracovníkov kvality spĺňajúcich kritéria klienta
 • nepretržitý servis a dohľad nad bezproblémovou realizáciou projektu
 • dostupnosť našich riešení 24 hodín / 7 kalendárnych dní
 • pružná reakčná doba na realizáciu objednávky / zákazky
 • výhodné benefity pre vašu spoločnosť, pri dlhodobej spolupráci

Zabezpečenie

Pre kontrolu vašich dielov používame vlastné priestory a vlastné meracie prístroje – zariadenia, logistické centrum – spojené s prepravou a odvozom vašich dielov.

Personálne

 • Koordinátor zodpovedný za projekt
 • Vyškolení interní auditori kvality
 • Odborne zaškolení pracovníci kvality

Materiálne

 • Pracovné pomôcky
 • Nástroje a náradie
 • Meracie prístroje (posuvné meradlá, mikrometre, kalibre…)
 • Pracovné odevy
 • BOZP prostriedky

Logistické

 • Skladové priestory
 • Doprava

Maxin's quality center

Klient sa môže plne sústrediť na výsledky práce o zvyšok sa postaráme my!

Služby v oblasti portfólia

Poskytnutie

 • priestoru pre vašu výrobu (využitie priestoru pre montáž, predmontáž, opravu dielov, kontrolu dielov)
 • kvalifikovaných zamestnancov vyškolených v oblasti kontroly kvality

Výhody

 • Prevzatie zodpovednosti za výsledky a kvalitu vykonaných prác
 • Zníženie výrobných nákladov
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Vysoká odbornosť poskytnutých pracovníkov
 • Strategická poloha – Priemyselný park Sučany, Martin
 • Kompletné materiálne, personálne a logistické zabezpečenie

Priemyselný park Sučany, Martin