Personal management

Na požiadavky klienta reagujeme hlavne rýchlo a flexibilne

Kompletné služby v oblasti
personálneho manažmentu

Základným pilierom efektívneho personálneho manažmentu je správne vypracovaná a uskutočňovaná personálna stratégia.

Vytvárame dlhodobé a komplexné ciele týkajúce sa potrieb zamestnancov, a zároveň ponúkame spôsoby ako tieto ciele dosiahnuť. Prvoradá je spokojnosť klienta a naplnenie jeho požiadaviek a stanovených kritérii.

Našimi hlavnými výhodami v oblasti Personal managementu

 • Výber kandidáta z našej internej databázy
 • Okamžité spustenie reklamnej kampane
 • Výber kandidátov na základe požiadaviek klienta
 • Rýchle obsadenie požadovanej pozície kandidátom
 • Kompletná starostlivosť o zamestnancov (mzdy, zmluvy, školenia, ubytovanie)
 • Poistenie spoločnosti za škody spôsobené našim zamestnancom
 • Možnosť prechodu zamestnanca do kmeňového stavu

Dočasné zamestnávanie

Na požiadavky klienta reagujeme pružne a promptne. Sme schopní sa takmer okamžite prispôsobiť požiadavkám trhu práce a neočakávaným situáciám.

Sme ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchlo a kvalitne obsadiť dočasne uvoľnené alebo novo vzniknuté pracovné miesta.

 • Vyriešime problémy s nadmernou fluktuáciou alebo nedostatkom zamestnancov
 • Pomôžeme Vám zvládnuť náhly nárast produkcie a nárazovú prácu
 • Zaobstaráme Vám adekvátnu náhradu pri krátkodobých výpadkoch stálych zamestnancov ako je choroba alebo dovolenka
 • Poskytneme pracovníka na obdobie odchodu stáleho zamestnanca na materskú dovolenku alebo pri dlhodobej prácenoschonosti stáleho zamestnanca
 • Sme pripravení reagovať na situácie návalových alebo sezónnych prác
 • Pri nedostatku vhodných lokálnych kandidátov pristupujeme k riešeniu zahájenia medzinárodného náboru

Recruiting

Kľúčom k úspechu je správna predikcia – predpoklad, že zamestnanec, ktorého Vám vyberieme bude hodnotným článkom Vašej spoločnosti, t.j. bude svojou kvalifikáciou a skúsenosťami zodpovedať stanoveným požiadavkám a potrebám.

Dôslednosťou výberových procesov docielime, že nami sprostredkovaný kandidát bude nie len adekvátnym riešením potrieb klienta, ale aj zamestnancom s potenciálom osobnostne a kariérne rásť.

 • Nižší/stredný manažment
 • Expert/kvalifikovaný

Personalisti v spoločnostiach zväčša nedisponujú dostatkom času na túto zdĺhavú špecializovanú aktivitu, v tomto prípade nastupujeme práve my s profesionálnym riešením pre naplnenie maximálnej spokojnosti klienta.

Postaráme sa o celý proces od A po Z

Od náboru uchádzačov až po prevziatie zodpovednosti za efektivitu

Dohodnite si obchodné stretnutie

Postaráme sa o celý náborový proces, výsledkom ktorého sú kvalifikovaní zamestnanci zodpovedajúci kritériám spoločnosti.

Náborový proces

Za jednu z najdôležitejších úloh pokladáme, aby všetky pracovné miesta boli obsadené kvalifikovanými a spoľahlivými zamestnancami. Predchádza tomu podrobná analýza trhu, na základe ktorej prispôsobujeme výber metód aj spôsobov, ako čo najefektívnejšie a najrýchlejšie dosiahnuť stanovené ciele.

Proces prijatia zamestnanca od prvého kontaktu, pohovorov, testovanie až po samotné umiestnenie zamestnanca vo vašej spoločnosti zabezpečí náš náborový tím.

Databáza

Reklamná kampaň

Pohovory

Testovanie kandidátov

Selekcia kandidátov

Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...