MAXIN’S tipy

Prišiel si o prácu? Čo robiť, aby si nezostal bez peňazí?

  • MAXIN´S
  • 7. júla 2021

V dnešnej dobe prísť o zamestnanie neznamená nič neobvyklé.

Náhle prepúšťanie a znižovanie stavov pracovníkov, organizačné dôvody, ukončenie pôsobenia spoločnosti, zhoršenie zdravotného stavu, nepredĺženie zmluvy… Dôvodov na prepustenie existuje mnoho a často dokážu prekvapiť nečakane.

Čo robiť v takomto prípade? Ako si zabezpečiť dočasný príjem po dobu znovu nájdenia si nového zamestnania?

Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti?

Dôležité je splniť určité podmienky, aby vôbec vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Základom je, aby ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní v posledných troch alebo štyroch rokoch (na základe toho sa odvíja dĺžka poberania dávky v nezamestnanosti, po dobu 4 mesiacov alebo 6 mesiacov). Pričom nie je nutné, aby celých 730 dní bolo odrobených len u jedného zamestnávateľa.

Nárok na podporu v nezamestnanosti má každý uchádzač, ktorý pracoval nielen na hlavný pracovný pomer, ale aj skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce, ovšem pokiaľ za neho zamestnávateľ riadne platil sociálne poistenie.

Dôvod ukončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok, výšku a dobu poberania podpory.

Ako postupovať?

  • Základom je registrácia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce podľa miesta trvalého bydliska. Potrebujete k tomu žiadosť, ktorú si môžete vypísať aj doma.
  • Ako náhle si prevezmete rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov, daný dokument predložíte na Sociálnej poisťovni (v mieste trvalého bydliska) spolu s vypísaným tlačivom, v ktorom žiadate o dávku v nezamestnanosti. V tlačive vypisujete okrem základných údajov aj doterajšie zamestnania (zamestnávateľ, pracovné zaradenie, presné odpracované obdobie), preto si nezabudnite vyhľadať všetky zmluvy a vypísať si potrebné náležitosti.
  • Na adresu trvalého bydliska obdržíte rozhodnutie o uznaní prípadne zamietnutí vašej žiadosti, najneskôr do 30 dní.

Aké sú moje povinnosti?

Poberateľ dávky v nezamestnanosti má všetky povinnosti uchádzača o zamestnanie, tj. aktívne hľadanie zamestnania a hlásenie sa na príslušnom úrade práce v stanovenom čase. Porušenie povinností vedie nielen k vyradeniu z evidencie úradu práce, ale aj k pozastaveniu poberania dávok v nezamestnanosti.

Akú výšku dávky v nezamestnanosti môžem očakávať?

Výška podpory v nezamestnanosti je vyrátaná 50 % hrubej mzdy za posledné dva roky. Maximálna výška je však 929€. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nie odo dňa obdržania rozhodnutia o jeho uznaní.

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká pokiaľ ste poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku.

Vedel si…?

Pokiaľ ste poberali podporu v nezamestnanosti minimálne tri mesiace, môžete žiadať o dodatočné vyplatenie polovice zvyšnej podpory. Potrebné je vypísanie žiadosti o jednorazové vyplatenie 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia a jej predloženie na Sociálnej poisťovni. Je to možné aj v prípade, že ste sa už medzičasom zamestnali.

Hľadáte prácu?

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Logo pre motory jws.
Logo volkswagen na čiernom pozadí.
Automobilové logo Snop na čiernom pozadí.
Logo pre skupinu pvl.
Hliníkové logo Nueman na čiernom pozadí.
Logo pre kongsberg automotive.
Je to riadenie prietoku vzduchu v automobiloch.
Logo Hyundai transys na čiernom pozadí.
Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...