MAXIN’S tipy

Odrádza ťa dochádzanie za prácou? Tak požiadaj o príspevok

 • MAXIN´S
 • 7. júla 2021

Hľadáš si prácu v inom meste ako je tvoje trvalé alebo prechodné bydlisko?

Máš problém si zohnať prácu v blízkosti domova, alebo ťa motivuje vyššie platové ohodnotenie? Máme tu riešenie! Vedel si, že existuje príspevok na dochádzku za prácou? Ako ho získať ti poradíme v tomto článku…

Kedy môžeš požiadať o príspevok?

 • pokiaľ si bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace
 • z evidencie uchádzačov o zamestnanie ťa vyradili z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, s výnimkou dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov

Ako dlho môžem poberať príspevok?

 • najviac šesť mesiacov od nástupu do zamestnania

Kto poskytuje príspevok?

 • poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii si bol vedený ako uchádzač o zamestnanie
 • príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom
 • o príspevok musíš požiadať najneskôr do 30 kalendárnych dní od nástupu do zamestnania

Akým spôsobom môžem predložiť žiadosť o príspevok spolu s prílohami?

 • osobne, prostredníctvom druhej osoby, poštou (doporučene), elektronicky (s elektronickým podpisom)
 • rozhodujúci je deň doručenia žiadosti

Aké podmienky musím splniť, aby mi boli náhrady preplatené?

 • musíš preukázať všetky cestovné náklady preukázané zakúpenými cestovnými lístkami, alebo vytlačeným dokladom
 • budú ti preplatené náhrady pri využití hromadných dopravných prostriedkov, medzi ne patrí autobusová, mestská hromadná, medzimestská autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava a vlaková doprava (expresný vlak, Euro City, Inter City – 2. trieda, vrátane zakúpenej miestenky)
 • medzi hromadné dopravné prostriedky nepatrí taxislužba ani osobné motorové vozidlo
 • akceptujú sa jednorazové cestovné lístky, cestovné lístky zakúpené cez internet, elektronické mobilné internetové lístky, SMS lístky a predplatné cestovné lístky (mesačník, týždenník)
 • na cestovných lístkoch musí byť vyznačený dátum kúpy alebo uskutočnenej cesty z miesta bydliska do zamestnania (jednosmerná alebo spiatočná cesta)

Za akých okolností sa príspevok neposkytuje?

 • pokiaľ miesto výkonu práce uvedené v zmluve je vrámci jednej obce, v ktorej má zamestnanec prechodné alebo trvalé bydlisko
 • pokiaľ miesto výkonu práce uvedené v zmluve je vzdialené menej ako 5 km od prechodného alebo trvalého bydliska zamestnanca

Od čoho závisí výška príspevku?

 • v závislosti od vzdialenosti miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu ku miestu výkonu zamestnaniazamestnanca a počtu odpracovaných dní
 • príspevok sa poskytuje vo výške maximálne 200 eur na kalendárny mesiac

Hľadáte prácu?

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Logo pre motory jws.
Logo volkswagen na čiernom pozadí.
Automobilové logo Snop na čiernom pozadí.
Logo pre skupinu pvl.
Hliníkové logo Nueman na čiernom pozadí.
Logo pre kongsberg automotive.
Je to riadenie prietoku vzduchu v automobiloch.
Logo Hyundai transys na čiernom pozadí.
Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...