MAXIN’S tipy

Najčastejšie otázky na pohovore. Ako ich úspešne zvládnuť.

  • Viliam Dzuriš
  • 25. januára 2024
Najčastejšie otázky na pohovore

Pohovor je jednou z najdôležitejších fáz v procese hľadania práce. Je to príležitosť, ako sa predstaviť potenciálnemu zamestnávateľovi, ukázať svoje silné stránky, záujmy a motiváciu. Zároveň je to aj výzva, ako sa vyrovnať s otázkami, ktoré môžu byť nepríjemné, zložité alebo nečakané.

Otázky na pohovore slúžia na to, aby personalista zistil, či ste vhodný kandidát na danú pozíciu, ako sa hodíte do tímu a do firemnej kultúry, aké sú vaše odborné a osobnostné kompetencie, ako reagujete na problémy a ako sa učíte z chýb. Otázky na pohovore tiež prezradia, ako sa dokážete prezentovať, komunikovať a argumentovať.

Počas našej praxe sme sa zúčastnili obrovského množstva pohovorov. Spísali sme pre vás zoznam tých najčastejších a najpodstatnejších otázok, ktoré sa pýtajú personalisti, aj s tipmi a vysvetlením, ako na ne odpovedať tak, aby ste zaujali personalistu.

1.Povedzte niečo o sebe.

Toto je jedna z najčastejších a najdôležitejších otázok na pohovore. Je to vaša šanca, ako sa predstaviť a vytvoriť dobrý prvý dojem. Nejde o to, aby ste povedali svoj životný príbeh, ale aby ste sa zamerali na tie aspekty, ktoré súvisia s vašou profesionálnou dráhou, vašimi zručnosťami, vašimi cieľmi a vašou motiváciou. Snažte sa byť stručný, konkrétny a zaujímavý. Povedzte, čo ste dosiahli, čo vás baví, čo vás inšpiruje a čo vás odlišuje od ostatných kandidátov.

Povedzte niečo o sebe

2.Prečo sa uchádzate o túto prácu?

Toto je ďalšia kľúčová otázka, ktorá odhaľuje, ako dobre poznáte firmu, kde sa uchádzate o prácu, a aký máte záujem o danú pozíciu. Neodpovedajte len, že potrebujete prácu, alebo že sa vám páči plat. Povedzte, čo vás láka na tejto práci, aké výzvy a príležitosti vidíte, ako sa zhodujú vaše kvalifikácie a skúsenosti s požiadavkami a ako by ste prispeli k rozvoju firmy. Ukážte, že ste si urobili prieskum o firme, jej produktoch, službách, hodnotách a vízii.

Prečo sa uchádzate o túto prácu

3.Aké sú vaše silné a slabé stránky?

Toto je klasická otázka, ktorá testuje vašu sebareflexiu a schopnosť prijímať spätnú väzbu. Pri odpovedaní na túto otázku sa snažte byť úprimný, ale nie príliš sebakritický. Nevyberajte si tie silné stránky, ktoré sú samozrejmé, ako napríklad komunikatívnosť, flexibilita alebo tímový duch. Namiesto toho sa zamerajte na tie, ktoré sú pre danú prácu najrelevantnejšie, ako napríklad analytické myslenie, kreativita, iniciatíva, zodpovednosť alebo organizačné schopnosti. Podporte svoje tvrdenia konkrétnymi príkladmi, kedy sa tieto silné stránky u vás prejavili. Pri slabých stránkach sa vyhnite tým, ktoré by mohli byť pre prácu fatálne, ako napríklad nedostatok skúseností, nízka sebadôvera, problémy s časovým manažmentom alebo stresom. Namiesto toho si vyberte tie, ktoré sú menej závažné, alebo ktoré ste sa snažili zlepšiť. Povedzte, ako ste si uvedomili svoje slabé stránky, akú spätnú väzbu ste dostali, aké kroky ste podnikli na ich odstránenie, a aké výsledky ste dosiahli.

4.Ako by ste riešili tento problém?

Toto je typická otázka, ktorá overuje vaše riešenie problémov, kritické myslenie, kreativitu a adaptabilitu. Pri odpovedaní na túto otázku sa snažte byť logický, systematický a praktický. Popíšte, ako by ste analyzovali problém, aké by ste zhromaždili informácie, aké by ste zvážili možnosti, aké by ste zvolili riešenie a aké by ste očakávali dôsledky. Ak je to možné, použite reálne príklady z vašej minulej práce, kedy ste riešili podobný alebo rovnaký problém. Ak je to potrebné, opýtajte sa na dodatočné informácie, ktoré by vám pomohli lepšie pochopiť problém.

5.Kde sa vidíte o päť rokov?

Toto je bežná otázka, ktorá skúma vaše kariérne ambície, plány a očakávania. Pri odpovedaní na túto otázku sa snažte byť realistický, ale nie príliš skromný. Neodpovedajte, že chcete mať prácu personalistu, ak sa uchádzate o pozíciu účtovníka. Neodpovedajte, že chcete byť generálnym riaditeľom, ak sa uchádzate o pozíciu asistenta. Namiesto toho povedzte, aké sú vaše profesionálne ciele, aké zručnosti a znalosti chcete nadobudnúť, aké výzvy a zodpovednosti chcete prevziať a ako by ste chceli napredovať vo firme. Ukážte, že ste motivovaný, učenlivý a lojálny.

Silné a slabé strańky

Ako odpovedať čo najlepšie

Okrem toho, že viete, aké otázky sa vám môžu položiť na pohovore, je dôležité vedieť, ako na ne odpovedať čo najlepšie. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zvýšiť svoje šance na úspech:

Zrozumiteľná a presvedčivá komunikácia.

Pri odpovedaní na otázky na pohovore je dôležité, ako hovoríte, nielen čo hovoríte. Snažte sa hovoriť jasne, plynule a sebavedomo. Vyhnite sa zbytočným slovám, ako napríklad “hm”, “ehm”, “no”, “tak”. Používajte jednoduché a zrozumiteľné vety, ktoré súvisia s témou. Neodbočujte od otázky, nezamotávajte sa do detailov, neopakujte sa. Buďte presvedčiví, ale nie arogantní. Poukazujte na svoje úspechy, ale nechváľte sa. Uznajte svoje chyby, ale neznevažujte sa. Ukážte, že ste sebavedomý, ale nie namyslený kandidát.

Použitie konkrétnych skúseností a príkladov na podporu tvrdení.

Pri odpovedaní na otázky na pohovore je dôležité, aby ste neprezentovali len svoje názory, ale aj svoje skutky. Používajte konkrétne skúsenosti a príklady z vašej minulej práce, vzdelania, dobrovoľníctva, alebo iných aktivít, ktoré dokazujú, že máte potrebné zručnosti, znalosti a vlastnosti pre danú prácu. Používajte metódu STAR (Situácia, Úloha, Akcia, Výsledok), ktorá vám pomôže štruktúrovať vaše odpovede. Popíšte situáciu, v ktorej ste sa ocitli, vašu úlohu v nej, akciu, ktorú ste podnikli, a výsledok, ktorý ste dosiahli. Snažte sa byť špecifický, merateľný a relevantný. Ukážte, že ste schopný riešiť problémy, dosahovať ciele, spolupracovať s inými, a učiť sa z chýb.

Záver

Pohovor je dôležitá súčasť hľadania práce, ktorá môže rozhodnúť o vašom úspechu alebo neúspechu. Preto sa naň treba aktívne pripraviť. Otázky na pohovore sú síce dôležité, no dôležitý je aj váš body language (reč tela), vaše osobnostné vyžarovanie, a vaše poznanie spoločnosti. Snažte sa byť profesionálny, priateľský, zvedavý a nadšený. Ukážte, že ste ten najlepší kandidát na danú pozíciu, a že máte chuť pracovať pre danú firmu. Veríme, že s našimi tipmi a radami zvládnete pohovor bez problémov. Prajeme vám veľa šťastia!

zdroj: foto – freepik

Hľadáte prácu?

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Logo pre motory jws.
Logo volkswagen na čiernom pozadí.
Automobilové logo Snop na čiernom pozadí.
Logo pre skupinu pvl.
Hliníkové logo Nueman na čiernom pozadí.
Logo pre kongsberg automotive.
Je to riadenie prietoku vzduchu v automobiloch.
Logo Hyundai transys na čiernom pozadí.
Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...