ARCHÍV

MAXIN’S súťaž: Byť zamestnancom MAXIN’S Group sa oplatí!

  • Dominika Čeklovská
  • 15. októbra 2021
MAXIN´S Súťaž

Staň sa zamestnancom MAXIN´S Group a súťaž o hodnotné ceny. Vyber si z množstva pracovných ponúk so zaujímavým finančným ohodnotením.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

I. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je Spoločnosť MAXIN’S GROUP, s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, Bratislava- mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika, IČO: 2023631423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 15.10.2021 do 30.11.2021

Odsek 2 : Vyhodnotenie súťaže: 1.12.2021

Odsek 3: Súťažiaci sú o priebehu súťaže informovaní prostredníctvom e-mailu a sociálnej siete Facebook.

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých zamestnancov MAXIN´S Group, s.r.o. , ktorí sa zamestnali do 30.11. 2021 (ďalej len „užívatelia“) Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Byť zamestnancom MAXIN’S People Slovakia alebo MAXIN’S Quality Services. Každý zamestnanec sa automaticky zaraďuje do zlosovania o hodnotné ceny.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Z účasti v súťaži sú vylúčení interní zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je interným zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1 : Výherca je vyžrebovaný náhodne a vyberá ho zástupca usporiadateľa súťaže.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a odovzdá usporiadateľ. V rámci súťaže budú vyžrebovaní 3 výhercovia, každý z nich má nárok na jednu cenu.

Výhry:

  1. SMART TV 4K Samsung UE55TU7092
  2. SMARTFÓN SAMSUNG A52
  3. Poukážka KAUFLAND 100 eur

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre telefonicky a to najneskôr do 2 dní po skončení súťaže.

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne do dvoch dní po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercovi budú výhry odovzdané osobne.

Odsek 3: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 4: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 5: Výhra nie sú právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže, alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 15.10.2021 o 9:00 hod.

Hľadáte prácu?

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Logo pre motory jws.
Logo volkswagen na čiernom pozadí.
Automobilové logo Snop na čiernom pozadí.
Logo pre skupinu pvl.
Hliníkové logo Nueman na čiernom pozadí.
Logo pre kongsberg automotive.
Je to riadenie prietoku vzduchu v automobiloch.
Logo Hyundai transys na čiernom pozadí.
Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...