MAXIN’S tipy

Hľadajte si prácu efektívne

  • Dominika Čeklovská
  • 23. mája 2022

Životopis aj z nadhľadu

Keď už viete, čo chcete, treba za tým ísť, čiže dať o sebe vedieť. Zvyčajne životopisom a pokiaľ sa to vyžaduje, aj motivačným listom. Odborníci na ľudské zdroje a personálni konzultanti opakovane prízvukujú význam správne napísaného životopisu. Napriek tomu je forma, štruktúra a obsah životopisu to, čo väčšinu uchádzačov vyradí z výberu už v tejto fáze. Životopis je zbytočne rozsiahly alebo, naopak, neúplný, nesprávne štruktúrovaný a je v ňom veľa gramatických chýb. „Na prípravu životopisu si vyhraďte dostatok času. Naštudujte si, ako sa aktuálne píše, pretože aj v tomto sa pravidlá menia, a prispôsobte ho aktuálnym požiadavkám,“ odporúča personálny konzultant.

Určite nie je na škodu dať si životopis skontrolovať inému človeku, cudzie oči si skôr všimnú chyby. A treba sa naň pozrieť z nadhľadu: Zaujal by ma, keby som bol zamestnávateľ?

Odhaľte svoje schopnosti

„Pri písaní si životopis viackrát prečítajte a posúďte, či jeho obsah zodpovedá požiadavkám na prácu, o ktorú sa uchádzate. Či je v ňom to, čo sa vyžadovalo v pracovnej ponuke, či sa ním dokážete,preda‘. Ak nie celkom, upravte ho, samozrejme, bez toho, aby ste klamali. Myslite pritom na to, že ten, kto ho bude čítať, dostáva desiatky, možno stovky životopisov a na každý má len niekoľko minút. Preto je dôležité zaujať pozitívnym spôsobom už v tejto fáze,“ prízvukuje P. Dovina. Ďalšou možnosťou, ako zaujať a získať pozvanie na pracovný pohovor, je motivačný list. V ňom môžete odhaliť viac zo seba a zo svojich schopností. Preto venujte jeho vytvoreniu čas. Odporúčam napísať samostatný motivačný list ku každej pozícii, na ktorú reagujete.“

Podľa personálneho konzultanta je chýbajúci alebo zle napísaný motivačný list druhou najčastejšou chybou uchádzačov pri hľadaní zamestnania.

Bez odpovede

Ak ste po zaslaní životopisu a motivačného listu nedostali žiadnu odpoveď, môže to mať niekoľko dôvodov. „Buď je to chyba zo strany uchádzača, keď poslal hromadný mail na viac adries, prípadne poslal mail, ktorým sa uchádzal o prácu, niekde inde a nevšimol si, že v ňom nechal aj pôvodné oslovenie. To v personalistoch nebudí dôveru,“ dodáva P. Dovina. „Druhou možnosťou je, že hoci bol mail aj jeho obsah v poriadku, personalista si jednoducho nenašiel čas na prečítanie. Ide pritom o elementárnu slušnosť. Osobne by som potenciálnemu zamestnávateľovi alebo personálnej agentúre, ktorej som poslal mail a odpovede som sa nikdy nedočkal, nedôveroval.“

Príďte načas

Ak vás pozvú na pracovný pohovor, musíte sa naň pripraviť. „Stretli by ste sa znovu s človekom, ktorý by neprišiel v dohodnutom čase alebo by mal oblečené niečo, v čom bol predtým na tréningu? Predpokladám, že nie. Napriek tomu sa stáva, že ľudia prídu na pracovný pohovor neskoro alebo nie sú primerane oblečení. Netreba mať vždy oblek s kravatou, ale nevhodné oblečenie môže druhá strana pochopiť aj tak, že o prácu nemáte vážny záujem,“ pripomína personálny konzultant. Prísť na pohovor včas a slušne oblečený je dôležité.

Kto je vhodný do tímu

Častou chybou je, ak uchádzač nevie odpovedať na otázky typu, prečo chce pracovať práve pre tohto zamestnávateľa alebo kde sa vidí o päť rokov. „Stretol som sa aj s názorom, že sú to zastarané otázky. Nie je to tak. Odpovede sú pre toho, kto hľadá vhodného človeka do tímu, veľmi dôležité.“

Podľa nich vie napríklad posúdiť, či ste si o zamestnávateľovi niečo naštudovali, venovali ste tomu čas a aj to, či takpovediac ladíte s filozofiou, firemnou kultúrou a jej cieľmi. „Budete vhodný člen tímu, do ktorého sa oplatí investovať, alebo je táto práca pre vás iba prechodné riešenie? Aj to personalista podobnými otázkami zisťuje. No a napokon majte na pamäti, že na pohovore nemajú miesto ani klamstvá, ani zahmlievanie. Ak v životopise napíšete, že niečo viete, mali by ste to naozaj vedieť. V rámci pohovoru vás môžu preskúšať a a ak ste si realitu prikrášlili, je to veľké faux pas, ktoré vám navždy zavrie dvere k zamestnávateľovi či k personálnej agentúre,“ pripomína P. Dovina.

Diplom nie je všetko

Niektoré atraktívne pracovné pozície bez praxe nezískate. Lekárom, právnikom, psychológom, ale aj odborníkom na marketing, inžinierom a mnohým ďalším nestačí ukončiť štúdium štátnicami a diplomom, aby hneď získali pozíciu, pre ktorú študovali. Bezpodmienečne potrebujú prax i ďalšie vzdelávanie.

Niektorí zamestnávatelia dávajú poslucháčom vysokých škôl príležitosť získať oboje. „Určite odporúčam nadobúdať pracovné skúsenosti v odbore, o ktorý máte záujem už počas štúdia. Počas stáže získate aj cenné kontakty a môžete sa vo svojej oblasti začať dobre orientovať. Teóriu môžete pretaviť do praxe a obohatiť svoje vedomosti tým, čo sa z učebníc a skrípt nedá naučiť,“ hovorí P. Dovina.

Stáž aj absolventská prax sú výhodné pre študenta i pre firmu, ktorá ich poskytuje. Študent získava skúsenosti i prax a zamestnávateľ si tak môže nájsť budúceho výborného zamestnanca. „V skupine firiem patriacich do holdingu PPA Controll ponúkame odbornú prax študentom stredných a vysokých škôl. Ak sú ich osobné hodnoty a kariérne ciele v súlade s hodnotami a cieľmi našej spoločnosti, môžu sa stať súčasťou niektorého z našich tímov. Z úspešných a pracovitých sa po skončení štúdia stávajú naši kolegovia,“ ozrejmuje riaditeľka pre HR Valéria Kormanová.

Uspejú zodpovední

Personálny konzultant odporúča stáž alebo prax aj v oblastiach, kde je na trhu práce veľká konkurencia, napríklad v oblasti reklamy, marketingu a médií. „V súčasnosti sú na trhu práce obmedzené možnosti, napriek tomu sa už pri nástupe snažíme o dôkladný výber uchádzačov a absolventov. Osvedčilo sa nám, že zodpovední študenti s dobrými výsledkami majú zvýšený predpoklad uspieť. Teoretické skúsenosti dokážu spolu s nasadením skôr využiť v praxi. V našej agentúre poskytujeme študentom možnosť stáže aj preto, aby sme im umožnili zažiť skutočný svet reklamy, PR a marketingu. Je to oblasť, v ktorej sa mnoho vecí dá naučiť iba praxou a teší nás, že mladí ľudia o ňu majú záujem,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ reklamnej agentúry Citadela Oto Kravec.

Vzdelávanie sa nekončí v škole

Medicínske odbory majú už počas štúdia povinnú prax. Každý budúci lekár vie, že vzdelávanie sa preňho nekončí nikdy. Kým lekárske fakulty poskytujú prax v sieti fakultných nemocníc, trochu špecifickú situáciu majú budúci stomatológovia. Cesta od štúdia k vlastnej ambulancii môže byť veľmi dlhá, dá sa však skrátiť vhodnou stážou.

„Študentom stomatológie poskytujeme prax od tretieho ročníka medicíny. Stážisti majú možnosť pod odborným dohľadom šéflekára alebo prideleného lekára získavať cenné poznatky, ktoré im pomôžu po skončení štúdia k rýchlejšiemu zaradeniu sa do praxe,“ vysvetľuje HR manažérka zubnej kliniky Dr. Martin Barbara Castagnola. Klinika má pobočky vo viacerých slovenských mestách. „Štúdium v odbore stomatológia je celoživotná záležitosť a na našich klinikách zabezpečujeme sústavné interné vzdelávanie vo forme školení a seminárov, absolventov nevynímajúc. Externé vzdelávanie našich odborníkov podporujeme aj finančne,“ hovorí B. Castagnola.

Skúsenosti sú výhodou

Pre mnohých absolventov nie je jednoduché nájsť si prácu. „Nie je ničím neobvyklým, že trvá aj niekoľko mesiacov, kým si nájdu prvé zamestnanie. Obrovskú výhodu majú tí, ktorí počas štúdia praxovali a stážovali, ideálne vo svojom odbore. Zamestnávatelia oceňujú aj brigády, pretože aj tam mladý človek získava pracovné návyky, určite však dajú prednosť absolventovi, ktorý má skúsenosti aj z oblasti, v ktorej sa chce zamestnať,“ uzatvára personálny konzultant P. Dovina.

” Na prípravu životopisu si vyhraďte dostatok času. Naštudujte si, ako sa aktuálne píše, pretože aj v tomto sa pravidlá menia, a prispôsobte ho aktuálnym požiadavkám.“
Patrik Dovina, MAXIN’S Group

5 chýb pri hľadaní zamestnania

  1. Nemáte jasno v tom, čo chcete robiť, kde a za akú odmenu
  2. Zle napísaný životopis
  3. Nepravdivé údaje v životopise
  4. Neúplný alebo chýbajúci motivačný list
  5. Podcenenie prípravy na pracovný pohovor

zdroj : PRAVDA 23.5.2022

Hľadáte prácu?

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Logo pre motory jws.
Logo volkswagen na čiernom pozadí.
Automobilové logo Snop na čiernom pozadí.
Logo pre skupinu pvl.
Hliníkové logo Nueman na čiernom pozadí.
Logo pre kongsberg automotive.
Je to riadenie prietoku vzduchu v automobiloch.
Logo Hyundai transys na čiernom pozadí.
Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...