HR management

Odbremeníme Vás od viacerých povinností

Podporujeme zážitkové vzdelávanie a sprostredkujeme workshopy pre Vašich zamestnancov zamerané na zvyšovanie ich kľúčových kompetencií.​

Outsourcing

Prevezmeme zodpovednosť za jednotlivé procesy a vnútropodnikové aktivity, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou činnosťou vybranej spoločnosti. Umožníme tak klientovi plne sa sústrediť na kľúčové procesy jeho biznisu.

Prečo outsourcing

 • Odbúrame starosti s administratívou spojenou s Vašimi pracovníkmi
 • Ponúkame ekonomické poradenstvo a audit účtovných závierok
 • Znížime režijne náklady Vašej firmy
 • Odbremeníme Vás od sledovania neustálych legislatívnych zmien
 • Zjednodušíme Vám administratívne procesy
 • Ponúkneme Vám rozsah riešení na základe Vašich potrieb
 • Zoptimalizujeme výrobné procesy
 • Ponúkame osobný prístup ku každému klientovi

Možnosti outsourcingu

 • Mzdové účtovníctvo a personálna agenda
 • Zabezpečenie náborového procesu
 • Testovanie kandidátov
 • Odborné posudzovanie kandidáta alebo zamestnanca
 • Dodanie kmeňových zamestnancov alebo brigádnikov
 • Služby súvisiace s výrobou
 • Vnútropodniková logistika a preprava
 • Inventúry a súpisy zásob
 • Manažment kvality a triedenie

Postaráme sa o celý proces od A po Z

Od náboru uchádzačov až po prevziatie zodpovednosti za efektivitu

Dohodnite si obchodné stretnutie

Postaráme sa o celý náborový proces, výsledkom ktorého sú kvalifikovaní zamestnanci zodpovedajúci kritériám spoločnosti.

Vzdelávanie a školenia

Zážitkové vzdelávanie je spôsob práce s ľuďmi, pri ktorom sa zážitky využívajú na učenie či rozvoj osobnosti účastníkov. Oproti klasickému je jedinečné v tom, že dochádza k prepojeniu odbornej časti s praktickými aktivitami, pri ktorých si účastníci workshopov nie len zapamätajú podávanú informáciu, ale aj pochopia jej význam pomocou praktických aktivít.

Jedná sa o učenie, ktoré vychádza aj z dôsledkov vlastného konania, hľadania netradičných riešení a spoločného prekonávanie úloh a výziev.

Prínos workshopov

 • o prepojenie teórie a praxe
 • o učenie na základe získavania praktických skúseností
 • o rozvoj kľúčový kompetencií
 • o objavenie silných a slabých stránok osobnosti
 • o merateľné výsledky v zlepšení tímovej práce
 • o zlepšenie komunikácie a medziľudských vzťahov v tíme
 • o zapájanie viacerých metód vzdelávania

Workshopy

 • Komunikačné zručnosti a vystupovanie pred publikom – Komunikuj efektívne
 • Odburávanie stresu a základy neverbálnej komunikácie – Mediálny tréning
 • Spoločenský a diplomatický protokol, Dress code – Etiketa v praxi – Image spoločnosti
 • Lektor: Mgr. Martina Mečiarová, MBE

Kto je Martina?

Je známa predovšetkým z televízie Markíza, kde pracovala dlhých 12 rokov v relácii Reflex. Pôsobila taktiež v spravodajskej televízii TA3. Pracovala tam ako dramaturgička a neskôr ako PR manažérka. Aktuálne je súčasťou moderného audiovizuálneho prostredia internetovej televízie app.tv. Práve Martina stála pri jej samotnom zrode.

Okrem iného sa naďalej venuje moderovaniu rôznych spoločenských a firemných akcií a už vyššie spomínaným zážitkovým školeniam.

Pre viac info nás neváhaj kontaktovať.