Maxin's story

„Za každou úspešnou firmou, stojí spokojný zamestnanec.“

Dlhoročné skúsenosti vytvorili z každého z nás experta vo svojom odvetví s cennými skúsenosťami.

Každý z nás je iný, no dohromady sa stretol tím jedinečných ľudí, a tak vznikla MAXIN‘S Group, s.r.o..

Naše služby realizujeme s presvedčením, že aktívne prispievame k naplneniu prianí, ambícii a cieľov našich klientov. Za základom úspechu a prosperity každej spoločnosti, stoja predovšetkým ľudia.

Preto zastávame názor, že ak zamestnancom nevytvoríte podnetné a motivujúce miesto na prácu, tak ani výsledok ich práce nepresiahne hranicu výnimočnosti.

Chceme, aby naši zamestnanci cítili z našej strany plnú podporu a bol im ponúknutý priestor na sebarozvoj. Záleží nám, aby prekonávali samých seba, vystúpili zo svojej zóny komfortu a nebáli sa naplno prejaviť. Podporujeme ich, aby vystúpili zo svojho tieňa a vyjadrili tak nielen svoj názor, ale aj potreby a nápady. Každý nápad je kúskom skladačky, ktorý vytvára hmatateľný celok.

Chceme, aby každý zamestnanec bol, podnetným členom a súčasťou nášho tímu, nie len rádovým zamestnancom. Každý názor a spätná väzba je pre nás cennou informáciou, ktorú sa snažíme vypočuť a patrične s ňou ďalej narábať.

Prečo
práve my?

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať.

Garancia spokojnosti

 • Priame riadenie na mieste
 • Koordinátor , Tlmočník 24/7
 • Ubytovanie
 • Lokálna a medzinárodná preprava
 • Stravovanie
 • Zdravotná starostlivosť 24/7
 • Pravidelné stretnutia
 • Zálohová mzda
 • Maximalizácia pracovných hodín
 • Spoločenský život - akcie

Skúsenosti

 • Produkcia s rôznymi výrobnými typmi
 • Rast produkcie a inovácií
 • Aktívna spolupráca na produkčných cieľoch
 • Aktívne riadenie zamestnancov, rýchla odozva
 • Poisťovacie programy pre náradie / technológie / diely

Prínos spolupráce

 • Bohaté skúsenosti so zahájením novej výroby
 • Analýzy výrobných liniek
 • Prispôsobený nábor pre konkrétnu výrobu
 • Riešenie problémov novej produkcie
 • Programy na rýchlu adaptáciu nováčikov
 • Flexibilita pri riešení problémov
 • Neplánované nadčasy
 • Víkendy / Nočné zmeny naviac
 • Nárazové konce kvartálov
 • Vianočná / Novoročná produkcia

Aktuálne pôsobenie
MAXIN'S Group